Μαρούλι

Εταιρεία:

[Εστιατόριο Νήσος]

 Μαρούλι, φρέσκο κρεμμύδι και ελίες