Μύδια Αχνιστά
Μύδια Αχνιστά

Μύδια Αχνιστά

Εταιρεία:

[Εστιατόριο Νήσος]

 Με βούτυρο, σκόρδο, μαίντανο και λευκό κερκυραΐκο κρασί.